Zanimanje za dijaško in študentsko delo upada

Študentskega servisa Maribor in Mladinskega servisa Velenje poročajo, da nudijo veliko prostih delovnih mest za študente in dijake. Prevladujejo lažja in težja fizična dela, dela v proizvodnji, prodaji in strežbi, na voljo so tudi administrativna dela. A trenutni trend kaže, da imajo delodajalci večje potrebe po dijaškem in študentskem delu, kot je zanimanja za delo.

Od aprila lani je minimalna urna postavka za dijaško in študentsko delo 4,73 evrov oziroma 4 evre neto, ko delavci plačajo prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Bruto strošek delodajalca za uro študentskega dela z minimalno postavko pa znaša 6,68 evra. Študentsko delo je za plačnike še vedno nekoliko cenejše kot redno delovno razmerje. Večina ponudb za študentsko delo pa ni višja od minimalne urne postavke.