Zamenjava nekaterih kartic

Oktobra lani je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije pristopil k zamenjavi kartic zdravstvenega zavarovanja druge generacije, saj slednjim poteče veljavnost. Gre za kartice, izdane od leta 2008 dalje in so v uporabi 10 let. Takih kartic namreč v slovenskem zdravstvenem sistemu ni mogoče več uporabiti. Zamenjava poteka avtomatsko in je brezplačna. Kartice prve generacije, izdane v obdobju 2000 – 2008, ostajajo veljavne in jih ne bodo avtomatsko zamenjali.