Začeli z obnovo ploščadi v Sončnem parku

V teh dneh se je začela obnova ploščadi v Sončnem parku. Z obnovo tlaka osrednje parkovne ploščadi bodo dokončali pred desetimi leti začeto sanacijo pohodnih površin. Namen je, da ploščad ostane kar najbolj funkcionalna in namenjena čim širšemu krogu uporabnikov. Izvajalec del je podjetje Ragrad, d. o. o., gradbeni nadzor pa izvaja podjetje Profil, d. o. o. Zaključek del je predviden v sredini novembra.

Naslednje leto pa na tem prostoru načrtujejo postavitev nove prostorske inštalacije – sončne ure. Tako bo Sončni park dopolnjen z dodatnim učnim pripomočkom, za njeno številčnico pa bo uporabljena kar to ploščad. Z novo popestritvijo bo park nenazadnje še dodatno upravičil svoje ime. Oznake ur, žarkasto izhajajoče iz osrednjega dela, bodo tvorile vzorec, ki bo povsem poravnan s ploščadjo in ne bo v ničemer določal rabe ploščadi.