Več ukrepov za rešitev parkirnih zagat

Med temami, ki so jim svetniki občine Luče namenili na nadavni seji tamkajšnjega občinskega sveta več pozornosti, so tudi zagate s parkirnimi mesti.Ugotavljajo, da jih je premalo, čeprav je lokalna skupnost uredila 182 parkirnih mest. Trenutno jih lahko uporablja samo 140, od tega jih je 29 na Hočevarjevi njivi. Na seji so v zvezi s tem sprejeli tri sklepe, in sicer o pripravi časovne omejitve parkiranje na najbolj frekventnem parkirišču v središču Luč med 7. in 17. uro, o pozivu ministrstvu za promet za čim prejšnjo izvedbo obvoznice. Predlagali pa so še, naj občina še enkrat poskusi pridobiti zemljišče od župnije. Soglasje škojije je namreč pridobila, ni pa ga od župnije kot lastnika zemljišča na farovškem klancu.