Več starostnih, manj invalidskih in vdovskih pokojnin

Trendi v upokojevanju se v Sloveniji v zadnjih letih umirjajo, manj je tudi takih, ki se odločajo za predčasno upokojitev. Podobno je v regiji Saša. Po statističnih podatkih zavoda se je število upokojencev (uživalcev starostnih, invalidskih, vdovskih in družinskih pokojnin) v regiji Saša lani povečalo. Konec leta 2017 je bilo vseh upokojencev v Šaleški in Zgornji Savinjski dolini 16.383, konec oktobra 2018 pa 16.436. »Rast beležimo pri številu uživalcev starostnih pokojnin. Teh je bilo decembra 2017 11.552, oktobra 2018 jih je bilo 11.747, kar je 195 več prejemnikov ali 1,7 %. Negativni trend pa beležimo pri številu invalidskih, vdovskih ter družinskih pokojnin. Število invalidskih upokojencev se je iz 2591 (konec leta 2017) zmanjšalo na 2519 ali za 3 % (oktobra 2018). Podobno je stanje pri številu družinskih oziroma vdovskih upokojencev. Teh je 70 manj (leta 2017 2240, lani 2170).«

Znotraj regije je lani najbolj poraslo število upokojencev v mestni občini Velenje, kjer je 50 prejemnikov več ali 0,6 % (iz 8.887 na 8.937), v šoštanjski občini je bilo oktobra 2018 2.205 vseh prejemnikov pokojnin, kar so trije več kot konec leta 2017, v občini Šmartno ob Paki pa jih je bilo 992 ali osem več kot konec leta 2017, ko jih je bilo 984. V manjših občinah Zgornje Savinjske doline, pojasnjuje Dremlova, se je število prejemnikov pokojnin v letu 2018 znižalo. Najmanj upokojencev je v najmanjši občini po številu občanov – v Solčavi, in sicer 143 (oktobra 2018).

Več v Našem času št. 03/2019,  kjer smo pripravili tudi tabele razporeditve pokojnin po občinah.