Več delovno aktivnih, manj brezposelnih

Konca marca je bilo na Uradu za delo Velenje registriranih 1.900 brezposelnih oseb, kar je 6 odstotkov manj kot marca lani. Delovno aktivnih prebivalcev (po lokaciji delovnega mesta) je bilo v Šaleški dolini 19.400 oseb, to pa je za 3 odstotke več kot marca 2018. Stopnja registrirane brezposelnosti na območju Urada za delo Velenje znaša 9,3 odstotke in je za odstotno točko manjša kot je bila v primerljivem obodbju lani. Samo v prvih treh mesecih letos se je v zaposlitev vključilo 460 brezposelnih oseb. Največ s področja gradbeništva, povečuje se zaposlovanje v gostinstvu in turizmu ter v predelovalnih dejavnostih.