V Velenju dve sirski družini

Pred dnevi se je šestčlanski družini iz Sirije, ki se je v integracijsko hišo v Velenju naselila konec septembra, pridružila še sedemčlanska družina prav tako iz Sirije. Predvideno je bilo, da se bo naselila še ena šestčlanska družina, a se ta za to ni odločila. V integracijski hiši v Velenju zdaj živi 13 oseb. Najmlajši otroci bodo nadaljevali s šolanjem v osnovnošolskem izobraževanju, ostali otroci, bodo skupaj s starši in babico pristopili k trimesečnemu orientacijskemu tečaju, v okviru katerega bodo lahko osvojili osnovno znanje slovenskega jezika in začeli spoznavati kulturo, običaje in pravila. Obe družini ki v Velenju sobivata, si želita čim bolj pristnih odnosov v novem okolju.