Tudi o članih delovnih teles

Na seji sveta občine Šmartno ob Paki, v ponedeljek, 14. janaurja ob 18-tih, bodo svetniki med drugim obravnavali tudi predloge komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja za člane delovnih teles. Tako komisija predlaga za predsednika odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe Damijana Ločičnika, stranka SLS, za predsednico odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti Marjanco Rogel Peršil, svetnico Liste za napredek občine, iz te liste je tudi predsednik komisije za izvedbo in nadzor premoženja. Za predsednico statutarno pravne komisije je predlagana Alenka Kukovec, za predsednico komisije za priznanja in nagrade pa Marija Boruta, obe iz stranke SD.