Težav poslej naj ne bi bilo več

Simbolična fotografija (Foto: Pixabay)

Na relaciji od Nazarij do Ljubnega ob Savinji so se večkrat pojavljale težave pri dobavi električne energije. Zaradi tega so imeli zlasti veliko težav v družbi KLS Ljubno. Poslej teh težav naj ne bi bilo več, saj je Elektro Celje pred nedavnim predalo v obratovanje na nov zgrajen kablovod. Naložba je presegla 2,5 milijona evrov. Prizadevanja za boljšo oskrbo z električno energijo Elektro Celje nadaljuje še v Logarski dolini, kjer sta lanski snegolom in vetrolom povzročila veliko škode. V prihodnje načrtujejo izgradnjo kablovoda še proti Zadrečki dolini.