Sprejet pravilnik o oddaji oskrbovanih stanovanj

Mestna občina Velenje skupaj s Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, med Jenkovo in Jurčičevo cesto v neposredni bližini Doma za varstvo odraslih Velenje, gradi 15 oskrbovanih stanovanj, ki jih bodo predvidoma jeseni oddali v najem. Na razpolago bodo garsonjere in enosobna stanovanja, ki jih bodo prosilcem dodelili v najem na osnovi javnega razpisa. Ta bo predvidoma objavljen v mesecu maju. Na podlagi pravilnika, ki so ga svetnice in svetniki sprejeli na torkovi seji, bo do najema upravičen prosilec, ki je starejši od 65 let in ima na dan objave razpisa stalno prebivališče na območju občine; mu preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z redno organizirano pomočjo drugega in z zagotovljenim zdravstvenim varstvom ohranja zadovoljivo duševno in telesno počutje in samostojnost v bivalnem okolju, tako da ne potrebuje popolnega institucionalnega varstva in je glede na svoje ekonomsko stanje sposoben plačevati najemnino in druge stroške, ki so vezani na najem in bivanje v oskrbovanem stanovanju.