Spodbude za razvoj podjetništva

Foto: Pixabay

Mestna občina Velenje ima do 5. junija odprt razpis za spodbude za razvoj podjetništva. Na voljo je 100 tisoč evrov, ki jih namenjajo za sofinanciranje naložb v gospodarstvo, stroškov zagona inkubiranih in inovativnih podjetij ter za sofinanciranje obrestne mere za bančne kredite v okviru Regijske garancijske sheme v Savinjski regiji. Na razpis se lahko prijavijo samostojni podjetniki, zadruge, mikro in mala podjetja s sedežem oziroma lokacijo poslovne enote na območju mestne občine Velenje, ki bodo izvajali naložbo ali projekt na območju občine.