Socialno najšibkejšim zagotavljajo topel obrok

V Šoštanju subvencioniran ali delno subvencioniran topel obrok, ki ga Občina zagotavlja socialno najšibkejšim občanom, trenutno prejema 14 občank in občanov. Občina je v lanskem letu za brezplačna in delno subvencionirana kosila namenila 10.500 evrov. Pridobitev pravice do subvencioniranega ali delno subvencioniranega toplega obroka je vezana na dohodek na družinskega člana. Od tega je odvisno, ali je občan upravičen do brezplačnega kosila ali pa bo zanj prispeval 1 evro, evro in pol ali največ 2 evra.