So pogajanja na Premogovniku res zastala?

Velenje – Sindikat SDRES na Premogovniku Velenje ocenjuje, da dosedanje aktivnosti niso zadovoljile njihovih zahtev, ki so jih strnili v 13. točkah. Trenutno so pogovori obstali, odstopanja v predlogih med pogajalskima stranema, pa so po mnenju sindikata prevelika in nesprejemljiva, obenem imajo tudi občutek, da uprava s pogajanji zavlačuje, saj, kot ugotavljajo, je mnenja, da zaradi izplačila nagrade za poslovno uspešnost ne bodo stopnjevali sindikalnih aktivnosti. Sindikat bo zato, v prihodnjih dneh, začrtal nove aktivnosti.

Uprava Premogovnika Velenje pa zatrjuje, da je po pogajalskih srečanjih s predstavniki Sindikata delavcev rudarstva in energetike Slovenije (SDRES) pripravila predlog socialnega sporazuma. Kot so za STA povedali v družbi, se mora zdaj sindikat do sporazuma še opredeliti, a ker pogajanja še potekajo, več informacij za zdaj ne morejo posredovati.