Slovesno ob prazniku občine

Velenje – Osrednja slovesnost v počastitev današnjega občinskega praznika Mestne občine Velenje je bila sinoči v Domu kulture. Kulturni program so pripravili profesorji in gojenci Glasbene šole Frana Koruna Koželjskega, osrednja pozornost pa je bila namenjena dobitnikom plaket in grbov Mestne občine Velenje. Slavnostni govornik župan Bojan Kontič je orisal uspehe zadnjih let in se optimistično zazrl v prihodnost.

Župan vsako leto na občinski slovesnosti po lastni presoji podeli priznanja posameznikom, združenjem občanov ali pravnim osebam za enkratne dosežke na kateremkoli področju, ki ima pomen za razvoj ali prepoznavnost občine. Letos sta priznanje župana Mestne občine Velenje prejela Anton Košir in Franc Ramšak.

Prejemnike plaket in grbov Mestne občine Velenje na podlagi pobud, ki prispejo po javni objavi obvestila o zbiranju pobud za podelitev priznanj, predlaga Komisija za priznanja Mestne občine Velenje, s sklepom pa potrdi Svet Mestne občine Velenje.

Plaketo Mestne občine Velenje so letos prejeli Gibanje Mladi raziskovalci za razvoj Šaleške doline, Čebelarska družina Vinska Gora in Lojzka Stropnik.
Letošnji prejemniki grbov Mestne občine Velenje pa so Čebelarsko društvo Mlinšek Velenje, Nogometni klub Rudar Velenje in podjetje Veplas.

V imenu nagrajencev se je zahvalil Franc Vedenik.