Sanacija bazena in šole se lahko začne

Velenje – Danes so na sedežu Mestne občine Velenje predstavili projekt Energetska sanacija Bazena Velenje in Podružnične osnovne šole Plešivec ter opravili podpis tripartitne koncesijske pogodbe z izvajalcem.

Mestna občina Velenje je novembra 2018 prejela sklep o sofinanciranju Ministrstva za infrastrukturo Republike Slovenije v višini 373.824 evra nepovratnih sredstev (od tega 85 % iz sredstev Kohezijskega sklada in 15 % slovenske udeležbe kohezijske politike). Operacija je sofinancirana v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe energije iz obnovljivih virov v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

Pogodbo so podpisali župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič, pomočnik direktorja Rdeče dvorane Športno rekreacijskega zavoda Matjaž Meža in direktor podjetja Resalta, d. o. o., Luka Komazec.