Rezultati razpisa s področja kulture za leto 2019

Mestna občina Velenje je na osnovi javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in projektov v postopek ocenjevanja uvrstila 88 prijav, in sicer: 27 programov kulturnih društev, 42 kulturnih projektov, 16 projektov s področja založništva, 1 program zveze kulturnih društev in 2 projekta medkulturnega dialoga. Vsi prijavljeni programi in projekti so bili sprejeti v sofinanciranje, razen petih kulturnih projektov, ki niso prejeli zadostnega števila točk.

Rezultati so objavljeni na spletni strani www.velenje.si (Za medije).