Rešili vprašanje glede odpadkov pri kolinah

Kar nekaj časa so v občinah Zgornje Savinjske doline iskali primerno rešitev za ureditev zbirnega mesta za oddajo živilskih stranskih produktov oziroma klavniških odpadkov. Občine, ki imajo sklenjeno pogodbo s koncesionarjem – podjetjem PUP Saubermacher Velenje, so zagato naposled rešile. Na Zbirnem centru Podhom v občini Gornji Grad so postavili ustrezen zabojnik, pridobili potrebna dovoljenja pristojnega ministrstva in se z družbo Koto, ki ima koncesijo za uničevanje klavniških odpadkov, dogovorili za njihov odzov.