Razstava ob 60-letnici CVIU

V petek, 12. aprila, ob 11. uri bo v avli Mestne občine Velenje razstava izdelkov učencev Centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje (CVIU).  CVIU že 60 let srbi za otroke z motnjo v duševnem razvoju vseh kategorij. Namen ustanove je vzgoja, izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami. V okviru različnih programov poseben poudarek namenjajo tudi likovni umetnosti. V mesecu aprilu, mesecu zavedanja o avtizmu, se bodo predstavili z likovnimi deli učencev, ki so nastala pod mentorstvom likovnega pedagoga Roberta Klančnika.  Na ogled so postavljena različna dela, ki izražajo barvitost in ustvarjalnost varovancev CVIU. Z unikatnimi izdelki so dokazali, da likovno izražanje nima meja. Ogled bo možen do 6. maja.