Razpis prostorov za društva

Velenje – Na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (Javne objave, Javni razpisi) je objavljen razpis za oddajo poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Velenje v najem oziroma v brezplačno uporabo za namen društvene dejavnosti. Rok za oddajo vlog je sreda, 9. maj 2018, do 10. ure. Predmet oddaje je 52 poslovnih prostorov v skupni površini 2.576 m2.