PUP-ovci pripravljeni na zimske razmere

Podjetje PUP Velenje kot eden od izvajalcev zimske službe v Mestni občini Velenje skrbi za prevoznost v zimskih razmerah na 217 kilometrih lokalnih cest, v občini Šmartno ob Paki, kjer je podizvajalec podjetja VOC Celje,pa na 65 kilometrih cest. Za velenjsko občino so oblikovali 20 plužnih in 15 posipnih enot, v ekipo pa je vključenih blizu 40 ljudi. V občini Šmartno ob Paki pa so oblikovali za odpravljanje zimskih nevšečnosti pet plužnih in posipnih enot. Na voljo imajo 200 ton soli in 150 ton posipnega materiala, z dobavitelji pa podpisane potrebne pogodbe o sprotni dobavi.Odgovorni zagotavljajo, da so pripravljeni na zimske razmere na cestah.