Prizidek ali celo nov zdravstveni dom

NAZARJE – Ta mesec naj bi vnovič sedli za skupno mizo župani občin Zgornje Savinjske doline in vodstvo javnega zavoda Zgornjesavinjski zdravstveni dom ter zdravniki, koncesionarji, ki izvajajo primarno zdravstveno dejavnost v dolini. Na sestanku naj bi spregovorili o težavah, s katerimi se ti srečujejo in prisluhnili njihovim pobudam. Prav tako naj bi na sestanek povabili podjetnika, ki izkazuje zanimanje za gradnjo novega zdravstvenega doma na drugi lokaciji. Po načrtih je za zdaj predvidena izgradnja prizidka k obstoječemu zdravstvenemu domu v Nazarjah. Po neuradnih informacijah na bi bilo to podjetje Podkrižnik iz Ljubnega.