Ponudbe do jutri

Samo še do jutri (torka) na upravi občine Šmartno ob Paki zbirajo ponudbe za rekonstrukcijo cestnega priključka in ureditev pločnika v Rečici ob Paki. Tovrstni razpis je lokalna skupnost objavila že lani, vendar postopka ni končala, saj je prispela ponudba presegla zagotovoljen znesek. Rekonsutrukcijo cestnega priključka in ureditev pločnika je lokalna skupnost predvidela že lani, a je zaradi omenjenih težav naložbo preložila na to leto.