Pomanjkljiva lokalna demokracija

Svetovalno telo Sveta Evrope Slovenijo opozarja na nekatere pomanjkljivosti na področju naše lokalne demokracije. Vlado so pozvali, naj z občinami in njihovimi združenji doseže soglasje o načinu financiranja občin ter poveča njihovo finančno avtonomijo. Nesoglasja namreč po njihovi oceni vodijo v preveliko finančno odvisnost občin od državnih transferjev ter prekomerno regulacijo nekaterih nalog občin. Poročilo Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti sicer ugotavlja, da Slovenija načeloma izpolnjuje zaveze iz Evropske listine o lokalni samoupravi, ki jo je ratificirala leta 1996.