Polepšane proizvodne hale pričakujejo delavce

Delavcem Gorenja se s konec tega tedna izteka kolektivni dopust, ki je trajal kar tri tedne. Ekipe Vzdrževanja in Investicij so v tem času poskrbele za vsa popravila in nekatere izboljšave, še posebej pa so se posvetile energetskim sanacijam.

Skupno službo Investicij in vzdrževanja so pred tremi leti reorganizirali na tri področja, Investicije, Skupno vzdrževanje in vzdrževanje po programih. Skupno vzdrževanje izvaja dela za celotno Gorenje (skrbi za nabavo rezervnih delov, energetsko področje, zunanji red ter izvedbo posodobitev na strojih), vsak posamezni program pa ima še svoje vzdrževalce, ki zelo dobro poznajo posamezni delovni proces in so usposobljeni, da napake hitro in učinkovito odpravijo kar med samim delovnim procesom. Pri večjih popravilih pa se vključi Skupno vzdrževanje. Tudi ta redni letni remont, ki je že tradicionalno največji, poteka po tem principu. Področje Investicij je ob tem tisto, ki največjo pozornost namenja novim naložbam v celotni skupini Gorenja. V Skupnem vzdrževanju je zaposlenih 94 vzdrževalcev, po posameznih programih 121 in 12 v Investicijah. Remonte skrbno načrtujejo že v začetku leta, vse kar je mogoče pripravijo že prej, v času intenzivnih del pa se jim pridružijo še mnogi zunanji strokovnjaki.

In kaj vse so opravili med letošnjim kolektivnim dopustom?

Med drugim so zaradi novih tipov ležajev predelali stroj za brizganje kadi v plastiki, preuredili delovna mesta na montažni liniji v Pralno sušilnih aparatih, uredili oddelek lepljenja in stiroporne embalaže v Kuhalnih aparatih ter pripravili vse potrebno za preureditev visečega transporterja v Pralno sušilnih aparatih.

Na področju naložb pa so se letos usmerili predvsem v prenovo energetskih sistemov. Lotili so se prenove dveh hladilnih sistemov v Kuhalnih aparatih in Pralno sušilnih aparatih. Oba sistema sta bila zastarela, energetsko potratna, uporabljala pa sta tudi pline, ki na trgu niso več dovoljeni. Z naložbo bodo zmanjšali porabo energije.

Prav tako so se letos lotili obnove kompresorske postaje. Izdelali so stavbo za boljšo izvedbo sušenja komprimiranega zraka, dogradili dva nova kompresorja, eden je frekvenčno voden ter pet novih sušilcev zraka. S tem so znižali stroške porabe električne energije, prav tako pa so zamenjali cevovode, ki so zdaj v inox izvedbi, s čimer so zmanjšali upor zraka.

Lotili so se tudi energetske sanacije posameznih objektov, preuredili nekaj pisarniških prostorov, namestili novo montažno linijo za sestavo vrat pomivalnih strojev, izvedli pa še nekaj izboljšav na tehnološki opremi, ki je bila v tem letu instalirana za potrebe projektov za nove izdelke. Gorenje je konec lanskega in v začetku letošnjega leta zaključilo obsežnejši cikel investiranja na področju novih izdelkov in tako na trg lansiralo več novih izdelčnih skupin.

Za investicijska vzdrževalna dela, ki so jih opravili v času kolektivnega dopusta bodo porabili dober milijon in 200 tisočakov, iz naslova vzdrževanja 428 tisoč evrov.