Pogajanja še tečejo, pismo županu

Foto: Miran Beškovnik

Velenje – Na Premogovniku Velenje tečejo pogajanja o višini izplačila za delovno uspešnost za leto 2017. Socialni partnerji se s prvim predlogom uprave niso strinjali, danes naj bi na mizo dobili novega. Medtem pa je sindikat SDRES na velenjskega župana Bojana Kontiča naslovil obsežno poročilo o aktualnem dogajanju na Premogovniku. V njem so občinskemu svetu, ki bo jutri na seji govoril tudi poslovanje in vizijo razvoja družbe, predlagali tudi nekaj sklepov, povezanih s prihodnostjo rudarjenja v dolini in zagotavljanja socialno varne prihodnosti za zaposlene na premogovniku. med drugim želijodo konca leta 2018 pripraviti predlog Zakona o postopnem zapiranju premogovnika in pravične tranzicije vseh danes zaposlenih po njem. Svetu mestne občine Velenje predlagajo tudi, da podpre morebitno stavko rudarjev v zahtevah po planiranju letne proizvodnje, ki ne sme negativno vplivati na varnost in zdravje zaposlenih. Župan naj bi z njihovimi predlogi in zahtevami jutri seznanil vse mestne svetnike.