Plače so pomembne, ne pa najpomembnejše merilo

Na prvi seji po poletnih počitnicah so se člani upravnega odbora Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice seznanili z delovanjem Komunalnega podjetja Velenje in Visoke šole za varstvo okolja, ki deluje pod okriljem Regijskega študijskega središča Celje in letos praznuje 10-letnico delovanja. Z zanimanjem so prisluhnili tudi priporočilom z regijske razvojne konference Kako strokovnjake navdušiti, da bodo svoje življenjsko poslanstvo uresničili v Saša regiji.

 

Po zagotovilih doc. dr. Franca Žerdina, predsednika organizacijskega odbora razvojne konference, so sodelujoči na konferenci med pomembna merila sicer uvrstili plače, a k temu takoj dodali, da pa niso najpomembnejše merilo za to, da bi strokovnjaki svoje življenjsko poslanstvo uresničili v regiji. Zelo pomembno je razpoloženje v delovnem okolju, ali imajo možnost napredovanja, vplivanja na delovni proces, vključitve otrok v vrtec, področje osnovnošolskega izobraževanja, športa in rekreacije, delovanja na področju kulture, rešitev stanovanjskega vprašanja, prijazno bivalno okolje, pričakujejo nekoliko bolj poenostavljen postopek za pridobitev parcel, gradbenega dovoljenja … »Še bi lahko našteval. Naštel pa bi lahko tudi, kaj od tega lahko zagotovijo same lokalne skupnosti v regiji. Nekatere so pri tem na dobri poti, večina pa še ne in to je hendikep.«

Tudi gospodarstvo lahko veliko spodbud ustvari samo, ne glede na to, kaj dela država in kako učinkovita je vlada. Pri naštevanju ukrepov znotraj podjetij je Žerdin poudaril promocijo blagovne znamke, informacije o zaposlovanju kadrov in potrebnih profilov, o trendih na področju plač, glede aktivnega sodelovanja z izobraževalnimi institucijami, »na kakšen način bo gospodarstvo omogočilo, da se bodo mladi vključevali v izvajanje praktičnega izobraževanja. Mladi med počitnicami hočejo na prakso v podjetja za en mesec, biti aktivni člani delovnega procesa, ne pa da jih »odložijo« na kuhanje kave in podobne zadeve.«

Po mnenju Franca Žerdina bo treba v regiji Saša urediti štipendiranje oziroma oblikovati štipendijsko shemo, saj na tem področju regija ni dovolj učinkovita. Tako gospodarstvu kot občinam bi morala biti skupna prizadevanja za kakovostno izvajanje izobraževalnih programov ter spodbujanje mladih za izobraževanje v deficitarnih poklicih. Priporočila z regijske razvojne konference vključujejo tudi državo, ki bi morala zagotoviti varno gospodarsko okolje, normalne davščine za podjetja, enakopravnost pri izvajanju naložb, pravno državo …

V razpravi so udeleženci menili, da so priporočila dobra iztočnica za aktivnosti na tem področju, bi pa kazalo na eni od sej upravnega odbora zbornice poleg mladim pozornosti nameniti tudi izzivom zaposlenih.