Odmera nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Velenje – Vsak konec leta se pripravlja nova odmera NUSZ za prihodnje leto. Občina Velenje zato občane poziva, da do petka, 21. decembra 2018, Uradu za urejanje prostora (Titov trg 1, I. nadstropje) sporočijo morebitne spremembe podatkov o stavbnih zemljiščih, ki vplivajo na določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ).

Potrebno je uskladiti vse spremembe v zvezi s stavbnimi zemljišči (sprememba lastnika oz. uporabnika, sprememba površine bivalnih ali poslovnih prostorov, odjava poslovnih prostorov, odjava dejavnosti …), da bodo evidence čim bolj popolne in odmera ustrezna.