Od 93 uspešnih 90 maturantov

Velenje, 11. julija – Danes zjutraj so izvedeli ali so bili uspešni ali ne tudi dijaki, ki so opravljali splošno maturo. Na Gimnaziji Velenje so, pravi njen ravnatelj Rajmund Valcl, z rezultati zrelostnega izpita zadovoljni. Od 93 kandidatov je bilo uspešnih 90. »Zalomilo« se je le trem dijakom četrtega letnika programa umetniške gimnazije. Med uspešnimi so štirje zlati maturanti, 20 pa je interno odličnih, kar pomeni, da so zbrali od 25 do 29 točk (za naziv zlati maturant jih je potrebnih od 30 do 34).

Zlati maturanti velenjske gimnazije v šolskem letu 2017/2018 so Katarina Gracer, Doris Čosić, Tina Šafarič in Jana Kotnik.