Obnove občinskih cest

Na občini Šmartno ob Paki so ob pripravi letošnjega proračuna pripravili tudi načrt rednega ter investicijskega vzdrževanja občinskih cest. Za redno vzdrževanje, ki ga bodo izvajali na območju celotne lokalne skupnosti, so predvideli 40 tisoč evrov. Vzdrževalec cest naj bi dela izvedel v mesecu maju. Večje posege predvidevajo na cestah v Slatinah in Paški vasi. V Slatinah je izbran izvajalec že pričel z delom na odseku, dolgem približno 250 metrov. Vrednost vseh del znaša skupaj z DDV-jem 44 tisoč evrov. Na občinski upravi zagotavljajo, da bodo letos pristopili še k rekonstrukciji ceste v Slatinah od Gorenjskega klanca v Slatine v dolžini 170 metrov ter na relaciji Slatine – Paška vas v dolžini 370 metrov.