Objavljen razpis za spodbujanje podjetništva

Mestna občina Velenje bo letos namenila za spodbujanje podjetništva 100 tisoč evrov proračunskih sredstev. Razpis je odprt do 20. maja. Sredstva so namenjena za naložbe v gospodarstvo, stroškov zagona inkubiranih in inovativnih podjetij ter za sofinanciranje promocijskih aktivnosti podjetij. Na razpis se lahko prijavijo samostojni podjetniki, zadruge, mikro in mala podjetja s sedežem oziroma lokacijo poslovne enote na območju mestne občine Velenje.