Objavili razpis za štipendije 2017

Na spletni strani Mestne občine Velenje so objavili Javni razpis za enoletne štipendije ali enkratne denarne pomoči za posebno nadarjene študente ali študente razvojno prednostnih poklicnih usmeritev ali nadpovprečno družbeno angažirane študente. Na javni razpis se lahko prijavijo študenti dodiplomskega ali podiplomskega študija. Kandidati morajo imeti stalno prebivališče v Velenju, študenti dodiplomskega ali podiplomskega študija pa morajo dosegati povprečno oceno opravljenih izpitov v preteklem študijskem letu najmanj 8. Rok za oddajo vlog je 10. oktober.