Obdelali 100 zadev več kot lani

Na upravni enoti Velenje se je obseg zadev, ki so jih imeli v delu, lani precej povečal. Povečanje je sprožila sprememba zakonodaje na več področjih, najbolj pa na področju upravnih notranjih zadev in na področju graditve objektov. Načelnica Upravne enote Velenje mag. Franja Tevž ocenjuje, da so lani rešili okoli 20.000 upravnih zadev, kar je vsaj 1.000 več kot v letu pred tem. Na področju upravnih notranjih zadev je največje povečanje vlog prinesel spremenjen Zakon o tujcih, ki je začel veljati 1. januarja 2018. V obravnavi so imeli kar 41,5 odstotka zadev več kot v letu 2017. Bistveno pa se je povečalo število vlog tudi na področju državljanstev, saj se je šteilo v primerjavi z letom 2017 povečalo za 29 odstotkov, v primerjavi z letom 2016 pa za kar 207 odstotkov.

Težijo k izboljšavam

Zaposleni na Upravni enoti Velenje se zavedajo pomembnosti kakovostnega, učinkovitega ter strokovnega opravljanja storitev, skušajo se čim bolj približati strankam in postopke poenostaviti. V letu 2018 so se že šestič zapovrstjo lotili izvedbe samoocene po modelu CAF, ki predstavlja enostaven pripomoček za samoocenitev in prepoznavanje priložnosti za izboljšave delovanja organov v javnem sektorju. Na podlagi ocene je bil pripravljen akcijski načrt izboljšav z ukrepi, odgovornimi osebami in roki za realizacijo.