Nova osvetlitev parkirišč

Velenje – Mestna občina Velenje je v preteklem mesecu na novo osvetlila parkirišči na Šaleški cesti 19 in Prešernovi cesti 7b. Na Šaleški cesti so postavili sedem svetilk, na Prešernovi cesti pa dve. Izvajalec del je bilo podjetje SCR, vrednost investicije pa je znašala dblizu 20.000 evrov. V naslednjem tednu pa bo zasvetilo še 13 svetilk na Cesti na jezero, kjer so odstranili sončne panele in jih priključili na električno omrežje. Svetilke so bile postavljene pred desetimi leti, sedaj pa so se akumulatorji iztrošili, zato so se odločili, da ne tej lokaciji razsvetljavo priklopijo na omrežje, sončne panele pa bodo uporabili na drugih lokacijah. Izvajalec del je bilo podjetje Elektro Jezernik, vrednost te naložbe pa znaša 13.600 evrov.