Največji vir proračuna je dohodnina

Foto: Aleksander Kavčnik

V proračunu Mestne občine Velenje je za letos predvidenih dobrih 41 milijonov evrov prihodkov. Največji vir je dohodnina, ki naj bi je pobrali za 16,5 milijona evrov, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča bodo znašala 8,8 milijona evrov, najemnina iz naslova komunalne infrastrukture 5,5 milijona, nepovratni viri celostnih teritorialnih naložb 2,3 milijona evrov, zadolžili se bodo za 1,7 milijona evrov, najemnine za stanovanja znašajo okoli 1,4 milijona evrov, računajo na odškodnino za degradacijo prostora v višini 750 tisoč evrov, od najemnin zemljišč naj bi pridobili nekaj več kot 700 tisočakov, prodaj zemljišč slabega pol milijona, nekaj manj od davka na promet nepremičnin.

Koliko iz proračuna?

Mestna občina Velenje ima za letošnje leto v proračunu načrtovanih za dobrih 46 milijonov evrov izdatkov. Največ, skoraj 4,9 milijonov evrov bo namenjenih vrtcem, 3,8 milijona evrov delovanju občinske uprave in skupnih regijskih služb, stanovanjski gradnji dobre tri milijone, investicijskemu vzdrževanju in gradnji občinskih cest 2, 7 milijona , urejanju cestnega prometa 2,2 milijona , odplačilu kreditov 2,2 milijona, programu športa 2,1 milijona, oskrbi s toplotno energijo 1,9 milijona, ravnanju z odpadno vodo 1,4 milijona , oskrbi z vodo 1,3 milijona , spodbujanju razvoja malega gospodarstva 1,3 milijona, vzdrževanju občinskih cest dober milijon, malo manj šolstvu in objektom za rekreacijo. Programi za mladino bodo težki skoraj 800 tisočakov, nekaj manj bodo namenili spodbujanju razvoja turizma in gostinstva, socialnemu varstvu, ostalim programom v kulturi.