Največ predebelih otrok v Mozirju

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje živi največ predebelih otrok za ustrezno starost v občinah Zgornje Savinjske dolini v občini Mozirje, in sicer dobrih 31 odstotkov. Najmanj predebelih otrok pa je v najmanjši občini po številu prebivalcev -v občini Solčava, in sicer 25 odstotkov. V preostalih občinah Zgornje Savinjske doline se odstotek predebelih otrok giblje od dobrih 28 do 30 odstotkov.