Najstarejša zadeva je stara deset let

V letu 2017 na Okrajnem sodišču Velenje so lani prejeli v delo 13.801 zadevo, na koncu leta jim je nerešena ostala 1.101 zadeva. Rešili so jih 13.895. »V celoti smo obvladali pripad, hkrati pa intenzivno reševali starejše nerešene zadeve,« pravi predsednica Vlasta Lajlar. Najstarejša zadeva, ki jo imajo v reševanju, je pravdna. Stara je več kot deset let. »Razlog je prekinitev, ker čakamo na rešitev zapuščinske zadeve.«

V primerjavi s preteklimi leti so lani zaznali manj prejetih kazenskih in zapuščinskih zadev, povečale pa so se pravdne, nepravdne in zemljiškoknjižne zadeve.

Največ izvršilnih zadev

 Največ (še vedno) je bilo izvršilnih zadev, okoli 11.500. V to število so zajete tudi statistično neodčrtane zadeve, tiste, ki jih pravimo ’mrtvaki’. »Če naredim primerjavo s štirimi ali petimi leti nazaj, ko smo imeli v delu okoli 25.000 nerešenih zadev, danes pa jih imamo za več kot 50 odstotkov manj, je to velik napredek, ki je posledica številnih organizacijskih ukrepov in programov. »Prepričana sem, da se bo ta trend nadaljeval.«

Veliko zemljiškoknjižnih zadev

V letu 2017 so v delo prejeli 6.899 zemljiško-knjižnih zadev, rešili so jih 6.944, kar pomeni, da na tem področju v celoti obvladujejo pripad. »Naša okrajna sodnica pa rešuje tudi zemljiškoknjižne ugovore za vse organizacijske enote celjskega okrožja.«

Na Okrajnem sodišču Velenje je zaposlenih 38 uslužbencev, od tega šest sodnikov, štirje višji pravosodni svetovalci – strokovni sodelavci oziroma višji pravosodni svetovalci in osemindvajset ostalih javnih uslužbencev.

Pripad obvladujejo tudi letos

Letošnje leto se je začelo uspešno. V prvih štirih mesecih so prejeli v delo 3.161 zadev, rešili 3.302. »Obvladujemo pripad, intenzivno rešujemo starejše nerešene zadeve in naša želja in cilj sta, da v tem tempu nadaljujemo, torej da skušamo v čim krajšem časovnem obdobju kakovostno rešiti čim več zadev.

Vedno pa ne gre po načrtih. Stranke imajo pravice in obveznosti. »Zadeva se velikokrat ne more rešiti na enem naroku, kadar je potrebno postaviti izvedenca, dodatno zasliševati priče ali prekiniti postopek, ker je zadeva vezana na kakšno drugo,« razloge, da se kakšna zadeva ne reši tako hitro kot bi mogoče želeli sodniki in stranke, pojasni predsednica sodišča.