Nagrada za uspešnost bo izplačana

Včeraj, v ponedeljek, so sta vodstvi Premogovnika Velenje in HTZ Velenje ponovno sestali z vsemi socialnimi partnerji – SPESS, SDRES, Svet delavcev Premogovnika Velenje in HTZ. nadaljevali so pogajanja o izplačilu nagrade za uspešnost za leto 2017. Socialni partnerji so prejšnji teden zahtevali 3,67 evrov bruto za vsak delovni dan, ki ga je opravil posamezen zaposleni. Poslovodstvo obeh družb je menilo, da je zahtevani znesek previsok. Predlagali so, da zaposlenim v družbah Skupine PV, ki so poslovale pozitivno, izplačajo 3 evre bruto na izvršeno dnino. S to ponudbo se socialni partnerji niso strinjali, zato so pogajanja nadaljevali včeraj. Tokrat je poslovodstvo pristalo na izplačilo 3,5 evrov bruto za vsak delovni dan zaposlenega. S tem so se strinjali vsi socialni partnerji, razen SDRES. Kljub temu bo nagrada za uspešnost izplačana ob januarski plači, to je v petek, 16. februarja, obenem pa bo izplačan tudi drugi del stimulacije v višini 1,94 % za prvo polovico leta 2017. Še vedno pa ostaja odprto vprašanje regresa, stavkovni odbor SDRES pa ima še več odprtih vprašanj, zato se bodo pogajanja s poslovodstvom še nadaljevala.