Na Smrekovcu vadili gašenje požara

Naravovarstvena zveza Smrekovec je bila pobudnih petkove meddruštvene požarne vaje z naslovom Smrekovec 2018. Vaja je bil dobro načrtovana in uspešno izvedena. Naravovarstveno zvezo pa letos čakata še dve večji nalogi – Drugi dan Smrekovca s srečanjem planincev in odbornikov vseh šestih društev, ki so včlanjena v zvezo, novembra pa problemska konferenca, kjer bodo opredelili naloge, pristojnosti in obveznosti pri odgovornem urejanju območja Smrekovškega pogorja.