Možgani aktivni tudi še 10 minut po smrti

Kanadski znanstveniki so opravili raziskavo, v kateri so ugotovili, da se možganska aktivnost pri človeku nadaljuje še nekaj časa po smrti – tudi do deset minut. V raziskavi je sicer od štirih opazovanih oseb dolgotrajno možgansko aktivnost po klinični smrti izkazovala le ena oseba, pri ostalih opazovanih pacientih pa se je aktivnost prenehala takoj, ko jim je nehalo biti srce. Kljub temu so znanstveniki ugotovili, da so se možgani vsake od opazovanih oseb v prvih minutah po smrti obnašali drugače, zato so si zastavili vprašanje, kaj se s človeškim umom dogaja po smrti. Pred to raziskavo so bili zdravniki prepričani, da vsa možganska aktivnost preneha v minuti po tem, ko neha biti srce. Toda starejše študije so temeljile na podganah, brez predhodnega raziskovanja na ljudeh.