Manjka zdravnikov in diplomiranih sester

Tako kot v mnogih slovenskih bolnišnicah se tudi v Bolnišnici Topolšica srečujejo s kadrovskimi težavami. V tem trenutku jim manjkajo vsaj trije zdravniki specialisti in 10 diplomiranih medicinskih sester. Sicer pa je bilo konec minulega meseca v bolnišnici za nedoločen čas zaposlenih 18 zdravnikov specialistov, 5 zdravnikov specializantov, 47 diplomiranih in 52 srednjih medicinskih sester.