Komunalno podjetje Velenje lani uspešno

Nadzorni svet, Skupščina in Svet ustanoviteljev Komunalnega podjetja Velenje so obravnavali letno poročilo tega podjetja za lansko leto. Vsi so poslovanje ocenili kot dobro in pozitivno. Podjetje je v letu 2017 doseglo pozitiven čisti poslovni izid v višini 3.878 evrov. Oskrba uporabnikov je bila na področju komunalnih dejavnosti zanesljiva in kakovostna. Kljub izpeljanim varčevalnim ukrepom v podjetju, je bil poslovni izid v letu 2017 na energetskih dejavnostih negativen, predvsem zaradi le delne uveljavitve povišanja cene toplotne energije za gospodinjstva, poslovni in ostali odjem. Sicer je višja cena toplotne energije posledica povišanja cene toplote, ki jo zaračunava Termoelektrarna Šoštanj.