Kakšna je kakovost voda?

Velenje – Občina Velenje že od leta 2006 meri kakovost voda na njenem območju. Zadnje raziskave, ki jih redno izvaja podjetje Eurofins ERICo Slovenija, kažejo, da je kemijsko in ekološko stanje dveh najpomembnejših vodotokov, reke Pake in Lepene, na vseh merilnih mestih, kjer so jemali vzorce, dobro. Vzorčenje reke Pake so lansko leto opravili štirikrat. Z vzorci vode so v laboratoriju izvedli fizikalno kemijske analize, na vseh merilnih mestih pa je bilo enkrat letno opravljeno tudi vzorčenje rečnih sedimentov. Meritve so potrdile, da stanje voda ostaja dobro.