Kako navdušiti za poklice v rudarstvu?

Trendi upadanja zanimanja za rudarske poklice se že kažejo, zato v Premogovniku Velenje skupaj s Šolo za rudarstvo in varstvo okolja Šolskega centra izvajajo številne promocijske aktivnosti. Za to šolsko leto so podelili 29 štipendij, kandidatom v programih geostrojnik rudar in geotehnik, ki so se prvič vpisali v prvi letnik, pa so podelili dvojno štipendijo za vsa leta šolanja.