Javna obravnava Šmartno

To sredo, 14. februarja, bo ob 17. uri v sejni dvorani Mestne občine Velenje javna obravnava Osnutka Odloka o ureditvenem načrtu za širše območje opuščenega pokopališča Šmartno v Velenju. Pokopališče že dolgo ni več aktivno, radi pa bi ga preuredili v spominski park, želijo pa urediti tudi gozd nad njim.