Izgube za 3,5 milijona evrov

Splošna bolnišnica Celje je lansko poslovno leto sklenila z izgubo v višini 3,5 milijona evrov, kar je 3,3 odstotke vseh prihodkov. Izguba je bila pričakovana, še pravi vodstvo bolnišnice. Ustvarila je dobrih 107 milijonov evrov prihodkov in so bili za več kot 6 odstotkov višji od prihodkov v letu 2017. Odhodki pa so znašali več kot 110 milijonov evrov in so bili za slabe 4 odstotke višji kot predhodno leto.