Iskanje prometnih izzivov za dnevne migracije

Velenje – Mestna občina Velenje je partner v projektu “Smart Commuting”, v okviru katerega na območju občin Velenje, Slovenj Gradec, Mislinja, Dobrna, Celje, Žalec, Polzela, Šoštanj, Šmartno ob Paki, Mozirje in Nazarje razvijajo regijsko celostno prometno strategijo s poudarkom na reševanju izzivov dnevnih migracij. Danes je bila v Vili Bianci še zadnja izmed delavnic, na kateri so s pomočjo javnosti in deležnikov v prometu določevali probleme, izzive, cilje in ukrepe, ki bi jih bilo potrebno uresničiti, da bi strategija tudi zaživela v praksi.

Po anketi, ki so jo opravili v regiji, največ zaposlenih za prihod na delovno mesto še vedno uporablja avtomobil (61 %), kljub temu, da so razdalje, ki jih najpogosteje premagujemo, še vedno dovolj kratke za uporabo drugih načinov (do 15 km). Zato so udeleženci prepoznali kot najučinkovitejše oz. najbolj nujne naslednje ukrepe: ustrezne   spodbude delodajalcev za zaposlene, ki uporabljajo trajnostne načine prihodov na delo,    izgradnja kolesarske infrastrukture,     konkurenčnejši javni potniški promet (frekvence, cene, linije),  več intermodalnih prestopnih točk,  spremembe v prometni politiki.

Na osnovi teh ugotovitev in drugih analiz bodo oblikovali regijsko celostno prometno strategijo.