Gorenje sklicuje skupščino

Velenje, 6. decembra – Gorenje je na zahtevo delničarjev Home Products Europe, Raiffeisenbank Austria, Splitska banka in Unicredit Bank Hungary za 9. januar sklicalo skupščino. Na njej bodo določali o morebitnem odpoklicu Marka Voljča in Uroša Slavinca ter na njuno mesto predlagali Philipa Alexandra Sluiterja in Roberta Lična.

Predlagatelji menijo, da je treba nadzorni svet družbe okrepiti z novimi člani, ki imajo vrhunska znanja in izkušnje v industriji gospodinjskih aparatov in v financah, kar bo pripomoglo k boljšemu poslovanju, razvoju in stabilnosti družbe, izhaja iz danes objavljenega sklica na spletni strani Ljubljanske borze.

To zahtevo je 16. novembra podala nizozemska družba Home Products Europe, ki ima v lasti petodstotni delež Gorenja in katere zastopnik je nekdanji član uprave Gorenja Sluiter. Gorenje je nato identične zahteve prejelo še od Raiffeisenbank Austria, Splitske banke in Unicredit Bank Hungary.

Zakon določa, da je treba skupščino delniške družbe sklicati, če delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, od poslovodstva pisno zahtevajo sklic skupščine. Za odpoklic člana nadzornega sveta pred potekom mandata je po statutu Gorenja potrebna tričetrtinska večina glasov na skupščini.

Voljč je predsednik nadzornega sveta Gorenja, Slavinec pa eden od dveh njegovih namestnikov. V nadzornem svetu so predstavniki kapitala še Bernard C. Pasquier, Bachtiar Djalil, Corinna Claudia Graf, Miha Košak in Karlo Kardov. Mandat se jim izteče 20. julija 2018.

Podpisniki zahteve za sklic skupščine v nadzorni svet predlagajo Lična in Sluiterja. Nesoglasja med Suiterjem in upravo Gorenja imajo sicer že dolgo brado. Slednji je član uprave Gorenja postal po Gorenjevem prevzemu družbe ATAG Europe, katere direktor in lastnik je bil od leta 2008 do leta 2010, ko je po sporu, ker ni mogel sodelovati pri dokapitalizaciji družbe, odstopil.

Ličen pa je bil v letih 2008 in 2009 pomočnik predsednika uprave Gorenja. V svoji dosedanji karieri je med drugim vodil Steklarno Rogaška, bil na vidnih položajih v družbah Akrapovič in Tobačna Ljubljana ter bil član nadzornih svetov SID banke, Save, Peko, Dars oz. je član nadzornega sveta Hranilnice Lon.