Gasilci bodo ocenili svoje delo

Šaleška dolina – 27. januarja se bodo v Šaleški dolini začeli redni letni občni zbori prostovoljnih gasilskih društev. Prvi ga bodo pripravili v PGD Gaberke in PGD Paška vas. 3. februarja bodo delo v preteklem letu in načrte za letos pregledali na občnih zborih v PGD Šentilj, Škale, Šmartno ob Paki in Topolšici. Zadnji bodo občni zbor pripravili v PGD Vinska Gora 3. marca. Skupščina Gasilske zveze Šaleške doline pa bo 22. marca.