Gasilcem letos več kot 800 tisoč evrov

Velenje – Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič je danes v mestni hiši skupaj s predsedniki gasilskih društev in predsednikom Gasilske zveze Šaleške doline podpisal anekse k pogodbam za redno delovanje sedmih prostovoljnih gasilskih društev v skupni višini 87.000 evrov za leto 2019. Sredstva, ki so bila razdeljena glede na kategorijo društva in rezultate ocenjevanja delovanja društev v preteklem letu, bodo prejeli PGD Velenje, PGD Vinska Gora, PGD Škale, PGD Pesje, PGD Šalek, PGD Bevče in PGD Šentilj.

Mestna občina Velenje vsako leto za javno gasilsko službo zagotovi tudi sredstva za opravljanje številnih operastivnih nalog, od gašenja do reševanja, zaščite, usposabljanja in izobraževanja, do zdravstvenih pregledov, vzdrževanja opreme …, še dodaten denar. Letos so za te namene predvidena sredstva v višini 807.090 evrov. Občina sofinancira tudi menjavo gasilskih vozil za prevoz moštva.

V prostovoljna gasilska društva v velenjski občini je trenutno vključenih 2.821 članic in članov, od tega je 749 mlajših od 16 let. V lanskem letu je 2.416 operativnih gasilk in gasilcev posredovalo v 385 intervencijah, 171 je bilo takšnih tehničnih intervencij (prometne nesreče, nevarne snovi, neurja …), za katere so zahtevana posebna znanja in oprema.