FURS opozarja na 1. april

Finančna uprava RS (Furs) opozarja, da se bliža 1. april, ko poteče rok za oddajo davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za lani ter rok za oddajo davčnega obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti za lani. Obračun DDPO morajo do navedenega roka predložiti (tudi tuji) davčni zavezanci, ki imajo davčno obdobje enako koledarskemu letu. Obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti pa so dolžne predložiti vse fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, vključno z nosilci osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, ki davčno osnovo ugotavljajo na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih ali normiranih odhodkov.